14.gif
ThumpsUp_logo_website_PINK.gif

「吃的不只為了果腹,是為了營養。」

“坐月坐得好,一世冇煩惱"

我地會好好照顧媽媽嘅胃,你嘅一日三餐,身體健康,就交俾我地。 我地用心為你揀選優質食材,用心烹調,專人送到你門口。媽媽們你地就專心休息,照顧寶寶,專心等食啦~ 守子宮嘅月子餐理念係打破”月子餐就係咁乏味”嘅傳統,我地明白媽媽辛苦完都想食個又靚又好味嘅一餐,味覺視覺都可以同時享受。 當然我地一定唔會忽略媽媽所需要嘅營養保充,令媽媽食嘅每一啖都有價值。

  • Facebook
  • Instagram
07.gif